Missie

Missie Sport Fitness Club

Wij stimuleren en motiveren (ex)patiënten en mensen met een chronische aandoening of belemmering om op een plezierige en veilige manier een zo gezond mogelijke, actieve leefstijl te ontwikkelen en te onderhouden.

Sport en Fitness

Deze leefstijl bereiken we door het geven van sportlessen, het geven van informatie over bewegen, ontspanning, voeding en (het stoppen met) roken. 

De sportlessen bestaan uit therapeutisch sporten en therapeutische fitness. Dit betekent dat er bij alle lessen begeleiding is van een gediplomeerd en ervaren fysiotherapeut.

Bewegen

Onze hoofdtaak ligt bij het stimuleren van het bewegen. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 60% van de mensen met een chronische aandoening, te weinig beweegt en sport voor het predicaat ‘gezonde leefstijl’. Bij andere groepen is dit percentage nog hoger.

Gezondheidswinst

Ons doel is om het percentage mensen dat met plezier blijft of gaat bewegen en sporten, zo hoog mogelijk te maken én te houden.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) geeft algemeen advies omtrent bewegen en gezondheid. Deze Norm is vastgesteld op minimaal vijf keer per week 30 minuten matig intensief bewegen. Dat is ook de minimale norm die wij onze klanten adviseren.

Uiteindelijk streven we naar onderstaande gezondheidswinst:

  1. Verlagen van het cholesterolgehalte
  2. Verlagen van de bloeddruk
  3. Verminderen van suikerziekte of diabetes mellitus
  4. Verminderen van overgewicht
  5. Verbeteren van de algehele conditie
  6. Verbeteren van het leefpatroon
  7. Inzicht in eigen kunnen